අපව අමතන්න

හෙබෙයි මින්ෂු ආනයන හා අපනයන වෙළඳ සමාගම, සමාගම.

ලිපිනය

කාමරය 1-2-303, ෂුයියන්චෙන්ග්, සිවුයුවාන් පාර, ෂින්හුආ දිස්ත්‍රික්කය, ෂිජියාසුආන්ග් නගරය, හෙබෙයි පළාත, චීනය.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

18730193235

Whatsapp

0086 18730193235

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න