සාදන ලද යකඩ නිෂ්පාදන

  • Stair

    පඩිපෙල

    ඉක්මන් විස්තර සම්භවය ස්ථානය, චීනයේ වෙළඳ නාමය, එච්බීඑම්එස් ආදර්ශ අංකය ද්‍රව්‍ය: වානේ යෙදුම, යකඩ සැරසිලි ප්‍රමාණය පාලන කර්මාන්ත ශාලා පරීක්‍ෂණ සැපයුම් හැකියාව සැපයුම් හැකියාව මාසයකට ටොන් 500 ටොන් ඇසුරුම් විස්තර 1) යකඩ කොට්ට 2) වානේ ඇසුරුම් 3) බුබුලු බෑගය ඔතා. හෝ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා පරිදි. ...